Get Adobe Flash player

Превентивни (систематски) и контролни прегледи деце и омладине

Превентивни (систематски) и контролни прегледи деце се спроводе ради праћења раста, развоја, здравственог стања, понашања, као и раног откривања поремећаја здравља. Прегледи се обављају у предшколском и школском узрасту.

Превентивни прегледи предшколске деце

Превентивни прегледи предшколске деце се обављају у узрасту новорођенчета, одојчета и малог детета.У првој години живота, у узрасту новорођенчади и одојчади, предвиђено је да се обави 6 превентивних прегледа, а код деце под ризиком и више, зависно од процене педијатра. За узраст одојчета је карактеристичан и ултразвучни преглед кукова ради раног откривања деформитета (дисплазије).

Превентивни прегледи мале деце се спроводе у другој години живота (два пута), у четвртој години живота и пред упис у школу.

Контролни прегледи мале деце обављају се у трећој и петој години живота и то код оне деце код које су у току превентивних прегледа уочене потребе за овим додатним контролним прегледом (код око 30% деце).

Превентивни прегледи предшколске деце код офталмолога, физијатра и ОРЛ специјалисте

Офталмолошки превентивни преглед није предвиђен стриктно у другој години живота али се он спроводи уколико постоје индикације према упуту педијатра (у случају било какве сумње на поремећај вида). Овај превентивни преглед се спроводи и у четвртој години и пред полазак у школу, у шестој/седмој години.

Превентивни ОРЛ и физијатријски преглед се спроводе у другој и четвртој години ако постоје индикације, односно уколико педијатар приликом превентивног прегледа посумња на деформитет коштано-мишићног система и на поремећај развоја слуха, гласа и говора.

Систематски (превентивни) преглед пред полазак у школу, односно у шестој/седмој години живота обухвата: преглед педијатра, ОРЛ, офтамолошки, физијатријски и стоматолошки преглед, тест функције говора, као и ревакцинацију против дифтерије, тетануса, дечије парализе, малих богиња, заушки и рубеле. На основу података прикупљених из систематских прегледа предшколаца за школску 2020/21. годину, уочава се да је већина деце доброг здравља, а да су најчешћа утврђена патолошка стања при систематским прегледима пред полазак у школу у Републици Србији била:

• Каријес првог степена присутан код 14% предшколаца;

• Kаријес другог степена уочен код 10% предшколаца;

• Деформација стопала код 22% предшколаца;

• Назначена сколиоза као вид деформације кичменог стуба откривена код 4,5% предшколаца;

• Деформитети кичме констатовани код 10% предшколаца;

• Лоше држање тела 9% предшколаца;

• Лоша телесна ухрањеност присутна код 8% предшколаца;

• Говорне мане уочене код 5% предшколаца;

• Лоша телесна развијеност код 2% предшколаца;

• Сметње чула вида као и слуха забележене су у малом проценту (0,3% и 0,05%), али је веома важно открити их на време, ради благовремене корекције.

Превентивни прегледи школске деце

Категорија школске деце обухвата узраст од 7 до 14 година, а категорији школске омладине (адолесценти) припадају млади од 15 до 19 година. Адолесценција је јединствена животна фаза између детињства и одраслог доба и важан период за постављање темеља доброг здравља.

Превентивни прегледи школске деце обављају се једанпут у осмој, десетој, дванаестој, четрнаестој, шеснаестој, осамнаестој години живота, односно у непарним разредима основне и средње школе као и један офталмолошки преглед код деце у четрнаестој години живота (VII разред основне школе).

Контролни прегледи деце школског узраста обављају се код деце са откривеним поремећајем при превентивним прегледима, у парним разредима основних и средњих школа, и то у деветој, једанаестој, тринаестој, петнаестој, седамнаестој, деветнаестој години живота.

На систематским прегледима ученика основних школа у 2020. години деформација стопала регистрована је код 13,8%, кичменог стуба код 12,1% прегледаних ученика, а грудног коша код 2,6%. Резултати Истраживања здравља становништва Србије (2019) показали су да деформитете стопала има 13,3% деце узраста 5–14 година и 8,7% деформитете кичменог стуба, а да су чешћи деформитети у региону Војводине и Београда (11,5%). Током посматраног периода од две деценије, забележени су трендови пада учесталости деформитета грудног коша и благог опадања учесталости деформитета кичменог стуба и равних табана.

Према последњем Истраживању здравља становништва Србије (2019) проценат гојазне деце узраста од 5-14 година износио је 12,9%, док је умерено гојазне деце било 16,6%.

Такође, регистрован је пораст процента гојазне деце узраста од 7-14 година (10,5%) у поређењу са Истраживањем из 2013. године када је износио 4,9%.

На систематским прегледима ученика средњих школа у 2020. години деформације кичменог стуба имало је 14,5% прегледаних ученика, а деформитете стопала 8,3%. И код адолесцената постоји тренд благог опадања учесталости деформитета кичме, грудног коша и равних табана.

Уочено је да родитељи поштују препоруке и користе могућности које су им пружене од стране здравственог система у односу на превентивне прегледе и редовно доводе децу у најранијем узрасту и пред полазак у школу, а да ову могућност у старијем узрасту деце ређе користе.

Поред препоруке родитељима да редовно воде децу на превентивне и контролне прегледе, важно је да у оквиру породице свакодневно негују здраве стилове живота које карактеришу структуиран дан, довољно сна, избалансирана и правилна исхрана, физичка активност, што дужи боравак у природи, што краћи периоди употребе мобилних телефона, односно квалитетно време проведено у породици. Ови фактори су кључни у превенцији многобројних болести и стања (гојазности, шећерне болести, повишеног крвног притиска, менталних поремећаја и малигних болести)у најранијем узрасту, као и за пуну ангажованост у свакодневним школским и слободним активностима.

Извор: https://www.batut.org.rs