Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Здравствена станица Лешница

  alt

  Шеф Здравствене станице:

  др Марија Лазаревић, специјалиста опште медицине

  Контакт телефон 015/840-342

  У Здравственој станици раде два лекара спец. опште медицине, један стоматолог, пет медицинских сестара и техничара.

  Изабрани лекари у здравственој станици Лешница:

  Др Марија Лазаревић, специјалиста опште медицине,

  Др Јелена Алексић, доктор медицине

  Здравствена станица у Лешници ради у две смене радним данима, од 7- 20 час, а сваке прве и друге суботе у месецу, само у преподневној смени.

  У Здравственој станици Лешница пружају се услуге примарне здрвствене заштите у области превентиве, дијагностике и лечења.

  Здравственој станици у Лешници гравитира матично становништво, као и грађани суседних месних заједница: Ново Село, Стража, Доњи Добрић, Јелав, Чокешина и дела Јадранске Лешнице.

  Историјат

  Хроничари су забележили да је још 1907. године у Лешници, мештанка Стака Пејић саградила зграду за лекара и оставила плац за изградњу болнице. Међу лекарима у том периоду, помиње се Рус, Лав Мохијевски.

  Почетком 1955. отворена је амбуланта, у коју једном седмично долази др Иван Морозов, лекар из Лознице, а као болничар ради Павле Пајић из Доњег Добрића. Средином године долази стални лекар, др Миливоје Попов.

  Лешничка амбуланта се припаја Дому народног здравља у Лозници 1961. године. Тада почињу да долазе једном седмично из Лознице и зубари, док сваке среде др Божидар Мићић ради прегледе плућа рендгеном.

  Бројни лекари су током наредних година обављали праксу у Лешници, добијали специјализације из различитих области и одлазили на даља усавршавања. Међу њима су многи данашњи специјалисти Здравственог центра у Лозници.

  У нову зграду Здравствене станице у Лешници, особље се усељава 1972. године, а 1987. године, уведена је и друга смена у Општој медицини.