Get Adobe Flash player

Здравствена заштита деце и омладине

alt

Начелник службе: др Милена Филиповић, специјалиста педијатрије

Шеф одсека за школску и предшколску заштиту: др Светлана Обадовић-Поповић, специјалиста педијатрије

Шеф одсека за превентивну заштиту деце и омладине: др Слободанка Ћирковић, специјалиста педијатрије

alt

Главна сестра: вмс Љиљана Несторовић

Одговорна сестра за предшколску и школску заштиту деце и омладине: вмс Драгана Томић

Одговорна сестра одсека за превентивну заштиту деце и омладине: вмс Душка Ђорђић

Телефон за заказивање прегледа: 015/877 - 067

Одсек за школску и предшколску заштиту деце и омладине: 015/ 873 333 локал 119

Одсек за превентивну заштиту деце и омладине: 015/ 873 333 локал 112

Радно време: 7 – 21h,

Опис делатности:

Ова организациона јединица се бави превентивно-куративним збрињавањем деце узраста до навршених 18.година. Службу чине одсеци за предшколску и школску заштиту и превентивну заштиту деце и омладине.

Служба врши преглед, дијагностику и лечење оболеле деце, издаје потврде о здравственом стању деце пред одлазак на рекреативну наставу, екскурзије, за упис у основне и средње школе, за колективни боравак деце у предшколским установама и студенским домовима.

За здравствену заштиту деце школског узраста планирају се мере и активности ради праћења раста, развоја раног откривања поремећаја здравља (систематски и контролни прегледи), као и прегледи и услуге на захтев у сврху дијагностике и лечења оболеле и повређене деце.

Систематски прегледи се обављају у I, III, V и VII разреду основне школе и у I и III разреду средње школе.

Контролни прегледи деце школског узраста обављају се пред вакцинацију и ради праћења стања школске деце код којих су откривени поремећаји раста и развоја. Обављају се у II, IV, VI и VIII разреду основне школе, и у II и завршном разреду средње школе.

Тимови лекар/ сестра

Др Милена Филиповић,специјалиста педијатрије; Јасмина Мијаиловић, мс

Др Олгица Јовић, специјалиста педијатрије; Јелена Димиртијевић, мс

Др Слободанка Ћирковић,специјалиста педијатрије; Љубинка Стојановић , мс

Др Светлана Обадовић-Поповић,специјалиста педијатрије;Милица Алексић, мс

Др Виолета Кораћ,специјалиста педијатрије; Наташа Симић, мс

Др Предраг Васиљевић, специјалиста педијатрије; Марија Пајић, мс

Др Јелена Игњатовић,специјалиста педијатрије; Јасмина Ђорђевић, мс

Др Снежана Шошкић Матић, специјалиста педијатрије; Јелена Пушоња, мс

Др Младенка Ракић, специјалиста педијатрије, Биљана Савић, мс

Др Драгица Андрић,специјалиста педијатрије, Славица Маринковић, мс

Здравствена станица Бања Ковиљача

Др Биљана Дишић, специјалиста педијатрије; Драгана Пауновић, мс

Прегледе из области спортске медицине обавља др Маријана Луковић, специјалиста спортске медицине

Публикације