Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • МИСИЈА


  Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница је здравствена установа у којој се пружају здравствене услуге на примарном нивоу здравствене заштите које обухватају заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење болесних  и повређених са територије града Лознице.

   

  ВИЗИЈА


  Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница ће имати лидерску улогу међу здравственим установама примарне здравствене заштите западне Србије, пружањем здравствених услуга високог квалитета, са савременом опремом, у примереним условима рада, са циљем унапређења и очувања оптималног здравља становништва.