Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Служба за инвестиционо и техничко одржавање

  Tелефон 873 333 локал 262
  015/354-766
  Служба инвестиционог и техничког одржавања за све службе Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница обавља послове на одржавању објеката, уређаја и опреме, израда инвестиционо-техничке документације, реализација грађења и опремања објеката, инвестиционо одржавање, чишћење и спремање круга око објеката и прилазних путева.