Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Служба опште медицине

  alt

  Начелник службе др Драгана Нешковић Марковић, специјалиста опште медицине

  alt

  главна сестра Драгана Дишић, вмс

  Радно време 7-20

  Радно време амбуланти је дато уз сваку амбуланту посебно.

  Телефон за заказивање прегледа: 875 950 и 892 530

  Структуру радника опште медицине чини 16 доктора са специјализацијом опште медицине, 6 доктора медицине, 5 сестре са вишом и 55 сестара са средњом медицинском школом.

  Служба опште медицине представља најистакнутији сегмент примарне здравствене заштите. Основна делатност опште медицине је свеобухватна и континуирана здравствена заштита свих популационих група од 18 година па навише без обзира на врсту поремећаја здравља, као и рад на промоцији здравља и превенцији обољења унутар здравствених објеката и на терену у кућним посетама. Ова област има јасна усмерења и интересовања:

  • Откривање и лечење најчешћих оболења и стања у популацији;
  • Примарна дијагностика и диференцијална дијагностика;
  • Усмеравање пацијента ка лекарима других специјалности онда када је то потребно;
  • Праћење и лечење хроничних незаразних обољење;
  • Превентивна медицина и здравствена едукација и
  • Координација и руковођење лечењем пацијената код полиморбидитета.


  Лечење пацијената се спроводи у складу са претходно утврђеним смерницама и водичима добре праксе.

  Уз постојећа права пацијенти имају и обавезу да при првом доласку у здравствену установу, уз претходно информисање од стране медицинског радника, предају изјаву о опредељењу за изабраног лекара како би он пратио у континуитету његово здравствено стање и потребе. Циљ је да сваки грађанин има свог изабраног лекара у свом дому здравља, кога бира својом вољом.

  У свакодневној пракси лекара који се бави општом медицином може се уочити да он симултано решава различите здравствене проблеме, користи диференцијално – дијагностички приступ, при чему правилно одабира редослед поступака у збрињавању пацијента на нивоу примарне здравствене заштите.

  Напори здравствених радника су усмерени на што бољу организованост здравственог система и пружање кавалитетне здравствене заштите, чиме се повећава задовољство и запослених и корисника здравствене заштите, а све заједно резултира бољим здрављем популације.

  Општа медицина као највећа организациона јединица има базично место у организацији Дома здравља Лозница.

  Служба опште медицине обухватаздравствене станице:

  • Здравствена станица Бања Ковиљача
  • Здравствена станица Лешница

  Здравствене амбуланте:

  • Здравствена абуланта Брезјак
  • Здравствена амбуланта Брадић
  • Здравствена амбуланта Велико Село
  • Здравствена амбуланта Доњи Добрић
  • Здравствена амбуланта Доња Бадања
  • Здравствена амбуланта Драгинaц
  • Здравствена амбуланта Јадранска Лешница
  • Здравствена амбуланта Јошева
  • Здравствена амбуланта Козјак
  • Здравствена амбуланта Коренита
  • Здравствена амбуланта Ново Село
  • Здравствена амбуланта Текериш
  • Здравствена амбуланта Чокешина


  При Служби опште медицине раде и одсеци:

  • Превентивни центар
  • Kућно лечење и нега