Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Служба опште медицине

  alt

  Начелник службе др Драгана Нешковић Марковић, специјалиста опште медицине

  alt

  главна сестра Драгана Лекић, вмс

  Радно време 7-20

  Радно време амбуланти је дато уз сваку амбуланту посебно.

  Телефон за заказивање прегледа: 875 950 и 892 530

  Структуру радника опште медицине чине доктори са специјализацијом опште медицине и доктори медицине, струковне медицинске сестре и медицинске сестре и техничари са средњом медицинском школом.

  Изабрани лекари у служби опште медицине:

  Др Драгана Нешковић Марковић, специјалиста опште медицине,

  Др Мимица Нинић, специјалиста опште медицине,

  Др Снежана Конић, специјалиста опште медицине,

  Др Љиљана Бојић, специјалиста опште медицине,

  Др Бранка Бајић, специјалиста опште медицине,

  Др Рада Ђурђевић, специјалиста опште медицине,

  Др Марија Николић, специјалиста опште медицине,

  Др Мирјана Вујић, специјалиста опште медицине,

  Др Дарко Митровић, доктор медицине,

  Др Весна Радивојевић, доктор медицине,

  Др Јелена Мићић, доктор медицине,

  Др Ленка Игњатовић, доктор медицине

  Др Дарко Манојловић, доктор медицине

  Др Тамара Аметовић, доктор медицине

  Здравствена станица Лешница

  Др Марија Лазаревић, специјалиста опште медицине,

  Др Јелена Алексић, доктор медицине

  Здравствена станица Бања Ковиљача

  Др Зорица Митровић, специјалиста опште медицине,

  Др Оливера Томић, специјалиста опште медицине,

  Др Љиљана Дражић, специјалиста опште медицине

  Здравствена амбуланта Драгинац

  Др Маринко Катић, доктор медицине,

  Здравствена амбуланта Зајача

  Служба опште медицине представља најистакнутији сегмент примарне здравствене заштите. Основна делатност опште медицине је свеобухватна и континуирана здравствена заштита свих популационих група од 18 година па навише без обзира на врсту поремећаја здравља, као и рад на промоцији здравља и превенцији обољења унутар здравствених објеката и на терену у кућним посетама. Ова област има јасна усмерења и интересовања:

  • Откривање и лечење најчешћих оболења и стања у популацији;
  • Примарна дијагностика и диференцијална дијагностика;
  • Усмеравање пацијента ка лекарима других специјалности онда када је то потребно;
  • Праћење и лечење хроничних незаразних обољење;
  • Превентивна медицина и здравствена едукација и
  • Координација и руковођење лечењем пацијената код полиморбидитета.


  Лечење пацијената се спроводи у складу са претходно утврђеним смерницама и водичима добре праксе.

  Уз постојећа права пацијенти имају и обавезу да при првом доласку у здравствену установу, уз претходно информисање од стране медицинског радника, предају изјаву о опредељењу за изабраног лекара како би он пратио у континуитету његово здравствено стање и потребе. Циљ је да сваки грађанин има свог изабраног лекара у свом дому здравља, кога бира својом вољом.

  У свакодневној пракси лекара који се бави општом медицином може се уочити да он симултано решава различите здравствене проблеме, користи диференцијално – дијагностички приступ, при чему правилно одабира редослед поступака у збрињавању пацијента на нивоу примарне здравствене заштите.

  Напори здравствених радника су усмерени на што бољу организованост здравственог система и пружање кавалитетне здравствене заштите, чиме се повећава задовољство и запослених и корисника здравствене заштите, а све заједно резултира бољим здрављем популације.

  Општа медицина као највећа организациона јединица има базично место у организацији Дома здравља Лозница.

  Служба опште медицине обухватаздравствене станице:

  • Здравствена станица Бања Ковиљача
  • Здравствена станица Лешница

  Здравствене амбуланте:

  • Здравствена абуланта Брезјак
  • Здравствена амбуланта Брадић
  • Здравствена амбуланта Велико Село
  • Здравствена амбуланта Доњи Добрић
  • Здравствена амбуланта Доња Бадања
  • Здравствена амбуланта Драгинaц
  • Здравствена амбуланта Јадранска Лешница
  • Здравствена амбуланта Јошева
  • Здравствена амбуланта Козјак
  • Здравствена амбуланта Коренита
  • Здравствена амбуланта Ново Село
  • Здравствена амбуланта Текериш
  • Здравствена амбуланта Чокешина
  • Здравствена амбуланта Градилиште
  • Здравствена амбуланта Зајача

  При Служби опште медицине раде и одсеци:

  • Превентивни центар
  • Kућно лечење и нега