Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Менаџмент

  alt

  Др Жељко Дишић

  Помоћник в.д.директора Здравственог центра за примарни ниво здравствене заштите

   

   

   

  Главна сестра

  Љиљана Филиповић, вмс