Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Патронажна служба

  alt

  Начелник службе: Др Дарко Тешмановић, специјалиста социјалне медицине

  alt

  Главна сестра:

  Јована Лазић

  струковна медицинска сестра

  Телефон: 873 - 333 локал 164

  877 - 068

  Радно време се спроводи у две смене од 7 до 20 часова.

  Радно време суботом је од 7 до 14 часова.

  Поливалентна патронажа је превентивна грана медицине која се бави очувањем и унапређењем здравља и подизањем опште здравствене културе становништва. Делокруг рада обухвата породицу као целину и ширу локалну заједницу.

  Патронажна служба има доктора специјалисту социјалне медицине и 5 медицинских сестара са вишом стручном спремом. У свим сеоским амбулантама и делом у здравственим станицама сестре са пола радног времена раде патронажу на терену. Радом патронаже обухваћена је град Лозница са 79.327 становника.

  Делатност се спроводи кроз индивидуални рад - посете у породици, и групни здравствено-васпитни рад.

  Кућне посете чине 70% рада патронажне сестре и спроводе се према смерницама Министарства здравља. Рад у породици (са њеним члановима) подразумева посете приоритетним групама као што су: труднице, породиље, новорођенчад, одојчад. Програмом су предвиђене и посете детету у 2. и 4. години, као и особама старијим од 65.година. Патронажна сестра обавља и посете особама оболелим од diabetes mellitusa, туберкулозе, особe сa инвалидитетом, као и оболелe од малигних болести.

  Преосталих 30 одсто услуга представља здравствено-васпитни рад који се остварује у породици и широј локалној заједници (обданишта, школе, месне заједнице, предузећа, удружења). Служба сарађује са другим службама у локалној заједници, Центром за социјални рад, Црвеним крстом Лозница, невладиним организацијама, а изузетно је значајна сарадња са другим службама Дома здравља Лозница и Опште болнице Лозница (Гинеколошко - акушерским одељењем, и одсеком за неонатологију, Службом опште медицине , Онколошким одсеком, Службом за трансфузију крви, Службом за здравствену заштиту жена).

  altПатронажна служба је део тима за превентивне здравствене услуге. Активности спроводи у сарадњи са Превентивним центром кроз акције у зајединици – обележавање важних датума из календара јавног здравља и органозоване превентивне прегледе.

  Патронажна служба у Лозници формирана је 1969.године као једна

  од најопремљенијих у Србији.

  Патронажна служба има веома важно место у "Школи за труднице" која се спроводи у Саветовалишту за труднице.

  Водич за исхрану ваше бебе

  altaltaltalt  alt

  altalt
  alt

  altalt

  alt  altalt
  alt