Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Kућно лечење и нега

  Локација: на спрату амбуланте за заштиту здравља одраслих Градилиште

  Телефон: 015/891-574

  Радно време је од 7 до 20 часова.

  Одсек кућног лечења дежура сваке суботе од 7 до 14 часова.

  Викендом и празницима рад обавља се у периоду од 7 до 13 часова и од 19 до 20 часова.


  У одсеку ради један лекар и три медицинскa техничара.
  Циљ рада је пружање помоћи пацијентима који тренутно или трајно нису у могућности да посете опредељеног лекара.

  Услуге које се при том пружају су: лекарски преглед и лечење у стану болесника, збрињавање појединих акутних стања, давање ињекција, инфузија и превијање у стану пацијента. Пацијент на кућно лечење може бити упућен на основу налога изабраног лекара. Поред налога, обавезно понети здравствену књижицу пацијента и сву медицинску документацију (отпусну листу из болнице, лабораторијске налазе, рендген, ултразвучне снимке и другу медицинску документацију).

  Ритам посећивања одређује здравствено стање пацијента.