Библиотека

Tokom godina, medicinsko osoblje Doma zdravlja  je steklo veliko iskustvo, koje je valorizovano kroz naučne i stručne radove, biltene, udžbenike, knjige i slično. U ovo sekciji korisnici sajta imaju mogućnost da se upoznaju sa tim iskustvima, i ne samo našim, nego i drugih vrhunskih medicinskih i humanitarnih radnika.

Sigurni smo da ćete ovde naći dosta korisnih i interesantnih saveta, analiza, izveštaja i sl.

Pošto je internet elektronski medij, ovaj deo je predviđen za prezentaciju dokumenata u elektronskim formatima ( najčešće pdf), a pošto je internet i mass-medij, sigurni smo da će ovi sadržaji naći put do širokog kruga korisnika.

Ovu sekciju smo podelili na podsekcije, a detaljnije se možete upoznati sa sadržajima: