Get Adobe Flash player

Друга посета оцењивача Агенције за акредитацију РС

poseta 29419.05.2016.Завршена је друга редовна годишња посета спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију Републике Србије. Рeдoвнa ненајављена пoсeтa здрaвствeнoj устaнoви спрoвoдена је у склaду сa зaкoнoм, нaкoн две гoдине дaнa oд првог спoљaшњeг oцeњивaњa, a зa врeмe пeриoдa трajaњa aкрeдитaциje устaнoвe.

Општи утисак је да се у Дому здравља у протеклих годину дана уложио значајан труд, што је за резултат имало унапређење нивоа квалитета у односу на период у коме је извршено спољашње оцењивање. Истакнуто је и да је Дом здравља Лозница установа у којој се доста пажње поклања унапређењу квалитета и безбедности пацијента, велика пажња се посвећује превентивном раду, лечење се спроводи по водичима добре клиничке праксе и протоколима, а доста се ради и на едукацији запослених.Детаљнији извештај са општим утикском оцењивача очекујемо током јуна.

Министарство здравља Републике Србије доделио је у децембру 2013. године Дому здравља «Др Миленко Марин»Лозница АКРЕДИТАЦИЈУ за период 2013-2016. године и то за следеће службе:

 • Служба опште медицине
 • Служба здравствене заштите жена
 • Служба здравствене заштите деце
 • Служба лабораторије
 • Служба поливалентне патронаже

као и за стандарде у областима:

 • животне средине
 • људских ресурса
 • управљања информацијама
 • руковођења и
 • управљањаposeta 22 3
 • poseta 22 102poseta 22 123poseta 22 146poseta 22 111poseta 22 171poseta 22 4poseta 22 25poseta 22 51poseta 22 71