Get Adobe Flash player

26.Међународни дан старијих особа

altСавремено друштво карактерише постојање одређених клишеа за поједина животна доба, а за старост посебно. Будући да је за модерна друштва управо карактеристи-чно повећање броја старијих становника и интензивирање старења становништва, парадоксално је да су управо у тим друштвима предрасуде и стереотипи о стари-јима распрострањенији него икада пре. Ови ставови су примери предрасуда у вези са старијим особама – стереотипа који се односе на дискриминацију појединца или групе људи због њихових година. Овакви ставови приказују старије људе као слабе, оне „чије је време прошло”, неспособне за рад, физички и ментално споре, са неким поремећајем или неспособношћу или као беспомоћне. Предрасуде усмерене ка старијим особама служе као социјални зид између генерација.

Међународни дан старијих особа је посебан дан за старије особе широм света. Слоган овогодишње кампање „Заузми став према предрасудама везаним за старење и старије особе” изабран је са циљем да се скрене пажња јавности на постојање предрасуда везаних за старење и старије особе и промовише позитивна слика ста-рења кроз примере добре праксе.

Најчешћи стереотипи се односе на:

Стереотип 1. Стари људи су они „чије време је прошло”
Стереотип 2. Старији људи су беспомоћни
Стереотип 3. Стари људи ће постати сенилни
Стереотип 4. Старије жене су мање вредне од млађих жена
Стереотип 5. Старији људи не заслужују здравствену негу
Ови стереотипи могу да спрече старије особе да у потпуности учествују у друштве-ним, политичким, економским, културним, духовним, грађанским и другим актив-ностима. Млађи људи такође могу да утичу на ове одлуке својим ставовима према старијим особама, или пак да стварају баријере у вези са социјалним укључивањем старих. Овај зачарани круг може се избећи разбијањем оваквих стереотипа и про-меном сопствених ставова о старим људима.

Предрасуде о старењу

Старење популације и нови изазови који прате демографске промене

altalt