Get Adobe Flash player

Конкурс за избор директора Дома здравља

alt18.01.2017.Конкурс за избор директора Дома здравља "Др Миленко Марин“Лозница

Јавни Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Објављен је 18.01.2017. године у листу "Послови", на интернет страници Министарства здравља и Дома здравља"Др Миленко Марин" Лозница.

На основу члана 132, 133. и 136. Закона о здравственој заштити (Сл. гл. бр. 107/05, 88/10, 99/10, 57/11; 119/2012;45/2013; 93/2014; 95/2015; 106/2015) и чланова 19-21. и члана 26. Статута Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница, и Одлуке Управног одбора Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница, о расписивању јавног конкурса број: 25/VI-2 од 10. јануара 2017. године, Управни одбор Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница,расписао је Конкурс за избор и именовање директора Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница.

Конкурс се може преузети овде