Get Adobe Flash player

Дани акредитације

altДани акредитације Дома здравља Лозница почели су данас и трајаће до 1.марта 2017.године

У Дому здравља Лозница, од 27.02.до 1.03.2017. године, одржаће се Дани акредитације, када ће спољни оцењивачи Агенције за акредитацију посетити установу.

Акредитација је поступак оцењивања квалитета рада установе, на основу оптималног нивоа утврђених стандарда рада здравствених установа у одређеној области здравствене заштите, односно гране медицине.( Закон о здравственој заштити Републици Србије, члан 214)

Акредитацијом установе показују посвећеност сталном унапређењу квалитета и обезбеђивању стручне радне средине, која смањује ризике како за пацијенте, тако и за пружаоце услуге.

Акредитација помаже здравственој установи да открије могућности напретка и боље разуме циљеве и сложеност свог рада. На тај начин установа се може посветити краткорочним и дугорочним плановима за побољшање.

Циљеви Дома здравља у вези са акредитационим процесом су:

Реакредитација Дома здравља

Унапређење квалитета услуга здравствене заштите

Унапређење превентивних програма

Унапређење информационе технологије

Унапређење пружања услуга здравствене заштите за посебно осетљиве групе становништва