Get Adobe Flash player

Тим за управљање Домом здравља

altСтандард управљања као веома важан за достизање високих акредитацијских норми, заузима посебно место у процедурама и очекивањима Агенције за акредитацију здравствених установа.

Тим за управљање у Дому здравља представио је своја залагања, искуства, проблеме на које наилази свакодневно и начине њиховог превазилажења.

Др Радован Дивнић, заменик градоначелника истакао је сарадњу и помоћ Локалне самоуправе у финансијском и сваком другом погледу, што је евидентно и даје посебан подстрек за успешно пословање. Такође је истакао и похвалио добру сарадњу са менаџментом установе у свакодневној комуникацији на решавању многих питања која су везана за боље и ефикасније функционисање Дома здравља на корист грађана Лознице и запослених.

Директорка Дома здравља др Бранка Красавац је упознала спољашње оцењиваче установе о начину управљања у Дому здрављу, у свим аспектима тог високо одговорног механизма. Упознала их је и са чињеницом да Установа има Стратешки план којим су дефинисани општи и специфични стратешки програми, да је утврђен је нови циклус стратешког планирања и донет свеобухватан план унапређења квалитета рада.

Миодраг Дишић, преседник Управног одбора и Драгана Перзић, заменик председника Управног одбора су истакли отвореност Управног одбора за сарадњу са разним структурама, пре свега у локалној заједници што има позитиван утицај на функционисање Дома здравља. Управни одбор активно учествује са менаџментом Дома здравља у унапређењу квалитета рада. Такође постоји и добра сарадња старог и новог УО на ревизији и усвајању Стратешког плана Дома здравља активно учествује у припремању седнице, дневни ред са актуелним информацијама, реализација усвојеног.

Координатор акредитације прим.др Нада Ђурић, је нагласила да ово руководство обавља све задатке из своје надлежности на законом прописан начин водећи рачуна о запосленима и корисницима услуга у складу са могућностима.

Др Немања Јосић, помоћник директора је представио како свој тако и допринос осталих колега који су укључени у процес управљања и руковођења, а за добробит пре свих корисника услуга али и запослених.