Get Adobe Flash player

Нови број за заказивање прегледа

alt05.05.2017. Дом здравља "Др Миленко Марин" је у циљу лакшег и бржег заказивања прегледа од стране пацијената у Служби опште медицине, поред већ постојећег броја 875 950, увео још један нови телефонски број 892 530 који се може користити у те сврхе.

Да би се заказаo преглед или контрола код лекара потребно је позовати Call центар Службе опште медицине Дома здравља.

Број телефона Call центра је 015/875-950 или 892-530.

Преглед је могуће заказати сваког радног дана од 07:00 до 20:00 часова.

Ако, из било ког разлога, у међувремену дође до промене термина доласка код лекара, потребно је поново позвати 015/ 875-950 или 892-530, отказати преглед или договорити нови термин.