Get Adobe Flash player

Истраживање задовољства корисника здавствених услуга

alt24.11.2017.У склопу свих активности које наш Дом здравља спроводи са циљем унапређења квалитета услуга и ове године спровешћемо испитивањe задовољства корисника здравственом заштитом.

Истраживање се спроводи у понедељак, 27. новембра, од 7 до 20 часова, односно до краја радног времена, у службама медицине рада, опште медицине, здравствене заштите жена, здравствене заштите деце и омладине и стоматолошке здравствене заштите.

Циљ овог испитивања је да у непосредном контакту са пацијентима добијемо одговоре на питања која се тичу квалитета услуга које пружамо и сви подаци добијени током овог истраживања користиће се само у те сврхе. Зато је изузетно важно да се што већи број корисника одазове позиву и учествује у овом истраживању, искрено дајући одговоре на постављена питања. Важно је напоменути и да је анкета анонимна, а у службама дечје здравствене заштите и стоматолошке здравствене заштите деце, анкету попуњавају родитељи/старатељи.

Све ваше примедбе, предлози и сугестије, поштовани суграђани, биће нам драгоцене у даљем настојању да своје услуге учинимо што доступнијим и квалитетнијим.

Све податке прикупљене у овом истраживању Дом здравља"Др Миленко Марин"Лозница доставља Заводу за јавно здравље Шабац, који обавља анализе података прикупљених у анкетама свих здравствених установа са ове територије. Сви прикупљени подаци, биће прослеђени Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и доступни јавности.