Get Adobe Flash player

Светски дан вода

alt22. марта сваке године обележава се Светски дан вода, који подсећа људе о важности воде и промовише одрживост ресурса за управљање водама. Овогодишњи слоган"Природа за воду"истиче да природна решења имају потенцијал да превазиђу многе проблеме везане за доступност воде.

Истраживања показују да контаминирани екосистеми утичу на количину и квалитет воде доступне за људску потрошњу. Данас 2,1 милијарди људи живи без чисте воде за пиће, што утиче на њихово здравље, образовање и живот.

Игнорисање екосистема отежава обезбеђивање воде потребне за преживљавање и људски напредак.

У данашње време велики део људске популације је и даље суочен са проблемима у снабдевању здравствено исправном водом за пиће. Број људи који су изложени ризику од поплава данас износи око 1,2 милијарде. Најмање 65% шумског земљишта је у деградираном стању, а од 1900. год. је људском активношћу изгубљено између 64-71% природних мочвара.

Традиционална „сива инфраструктура“ (насипи, бране, системи за одвођење и пречишћавање воде и сл.) је и даље потребна, али се стање може значајно побољшати решењима чије је исходиште природа, тј. применом „зелене инфраструктуре“. Природна решења попут пошумљавања, обнављања пашњака и мочвара представљају одрживо решење које може да ублажи ефекте климатских промена и допринесе унапређењу здравља људи. Нпр., складиштење воде у обновљеним мочварама може бити економичније и одрживије решење од изградње брана. Ефекти климатских промена, као што су честе поплаве, могу се ублажити изградњом приобалних акомулација или повезивањем река са поплавним подручјима. Загађења настала из пољопривреде могу бити драстично смањена постављањем појаса вегетације уз водене токове.

Примена „природних решења“ у урбаним окружењима попут тзв. „зелених кровова и зидова“, „пропустљивих тротоара“ и филтрационих канала“ за преусмеравање прикупљене атмосферске воде у природно складиште за потребе наводњавања и пречишћавања током периода суше је предвиђена до 2020. године у шеснаест пилот градова, са циљем да се 70% атмосферске воде сачува и поново употреби.

Темом „Природа за воду“ УН упозоравају да су проблеми везани за воду и даље велики, али да природа већ има решења за неке од тих проблема. Искористимо их!