Get Adobe Flash player

Међународни дан сестринства

alt12.мајa 1820. године у Фиренци (Италија), рођена je жена која jе својим радом променила однос сестринства у болницама и помогла многима у најважнијој борби - у борби за живот. Била је то Флоранс Натингејл, оснивачица једне од најхуманијих позива – сестринства. Њен рођендан 12. маја обележава се као Међународни дан сестринства. То је јединствени дан у години када се пажња фокусира на рад медицинских сестара и њихову улогу у нези болесних и заштити здравља људи. Међународно удружење медицинских сестара (The International Council of Nurses - ICN) 1965. године дефнисало је сестринство реченицом: ''Помоћ људима је основни задатак медицинских сестара и смисао њиховог посла, и тај задатак је трострук: сачувати живот, олакшати патње и поспешити оздрављење „.

''Здравље је стање потпуног телесног, душевног и социјалног благостања, а не само одсуство болести и слабости. '' Циљ промовисања здравља је омогућити појединцима и заједници бољу контролу над факторима који утичу на здравље (детерминантама здравља). Усвајањем Универзалне декларације о људским правима од стране Уједињених нација 1948. године успостављен је заједнички стандард за све људе и све нације. Основно обележје људских права је да су она права појединца која му припадају самом чињеницом да је људско биће, да су једнако примењива на све људе где год се налазе и да представљају темељ регулисања односа појединца и државе; они утврђују шта Влада може учинити за нас, шта они не могу да раде и шта треба да раде за нас. Повеља о промоцији здравља из Отаве, 1986.године "дефинише" промоцију здравља као процес који омогућава људима већу контролу над њиховим здрављем и побољшавају њихово здравље. Да би се постигло стање потпуног физичког, психоичког и социјалног благостања, појединац или група морају бити способни да препознају и осете своје аспирације, задовоље своје потребе и промене у складу са својом средином. Здравље је снага у свакодневном животу, а не сврха живота.

Услови у којима је појединац рођен, одраста, живи и ради имају преовлађујући утицај на развој болести и превремену смрт. Медицинске сестре имају врло важну улогу у остваривању права на здравље јер њихова усмереност на холистички приступ и на пацијента оријентисана нега не своди лечење само на патолошку компоненту стања човека с последичном штетом на његову добробит у смислу ширег утицаја на подручја његовог личног, друштвеног, политичког и економског живота, него сагледава пацијента као целину тела, ума и духа. Вођени овом мишљу, лако је за закључити да је сестринство професија која највише прати потребе људи у њиховим најосетљивијим периодима. Медицинска сестра посматра човека као целину, јер тело није механизам састављен од делова који делују појединачно, већ целина која функционише у складу са принципом узајамног и хармоничног живота. Темељ сестринске праксе је брига за здравље и добробит појединца и заједнице, обезбеђивањем приступа здравственој заштити, освештавањем и идентификовањем потреба пацијента, упознавањем са различитим потребама, спровођењем сигурне и квалитетне неге, правовременим приступом и, оним најважнијим, а то је пацијенту усмерена нега и једнак приступ здравственом систему. С аспекта људских права, право на здравље подразумева да сваки појединац, без обзира где живи има право на здравствену заштиту у складу са својим здравственим потребама.

Здравље појединца, здравље заједнице у целини, има велики утицај на целокупно функционисање друштва. Лоше здравље нарушава продуктивност, смањује способност за рад и негативно утиче на људски развој. Улагање у здравље и осигуравање једнако доступне здравствене заштите спашава животе и превенира болести, смањује неједнакости у приступу и побољшава економску ефикасност, јер , ако нема здравља, нема рада, нема прихода, нема напретка и развоја друштва.

Медицинске сестре проводе највише времена са пацијентима и њиховим породицама и имају информације из прве руке које утичу на здравље и добробит пацијента. Сестринство има корене у потребама човечанства у лечењу и оздрављењу болесних, пружању заштите и неге и помоћи свим којима је потребна. Циљ сестринства је превенција болести и очување здравља. "Свака прича има потенцијал да побољша здравствени систем и омогући појединцу и заједници да постигне највиши доступни стандард здравствене заштите и неге. '' Медицинске сестре су неопходне у трансформацији здравствене заштите и здравственог система. Медицинске сестре могу и морају бити глас који води до бољег приступа нези, омогућавањем холистичког, човеку усмереног приступа здрављу и омогућавањем да се чује њихово мишљење кроз учешће и утицај на здравствену политику, планирање и пружање услуга.

Дакле, будите тај глас који води и заговара право на здравље сваког појединца. Водите се изреком: '' Када спасеш један живот, онда си херој, када спасеш стотине живота, онда си медицинска сестра''.