Get Adobe Flash player

Национални Водич за превенцију, дијагностику и лечење меланома

Меланом коже последњих деценија представља велики јавноздравствени проблем. Оболевање и умирање од меланома у Србији и свету је у порасту. Тек једна петина меланома у нашој земљи открива се у раном стадијуму, када је болест излечива. Меланом је врста малигнитета која је доступна погледу и не захтева инвазивне процедуре за рано откривање.

Превенција, дијагностика и лечење меланома захтевају сарадњу лекара различитих специјалности, због чега је и основан Интерсекцијски одбор за меланом Српског лекарског друштва. Први резултат те сарадње била је монографија, објављена 2013. године. На основу предлога Интерсекцијског одбора за меланом Српског лекарског друштва, Министарство здравља Републике Србије основало је 2014. године Радну групу која је сачинила Национални Водич за превенцију, дијагностику и лечење меланома.

Водич је настао према препорукама из светских водича добре клиничке праксе, заснованих на научним доказима, с циљем да се на једном месту изнесу савремени ставови у превенцији, дијагностици и лечењу меланома.

Национални Водич за превенцију, дијагностику и лечење меланома је преузет са сајта Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” у одељку „Национални водичи”.

Национални Водич за превенцију, altдијагностику и лечење меланома