Get Adobe Flash player

Kвалитет ваздуха у Републици Србији - препоруке

altПраћење квалитета урбаног ваздуха у Републици Србији је активност која се редовно спроводи радом аутоматских мерних станица у надлежности Агенције за заштиту животне средине као и локалних самоуправа, за које мерења обављају институти и заводи за јавно здравље (на територији 25 округа) и правна лица лиценцирана за ту делатности и подразумева мултисекторски приступ. Загађење ваздуха у земљи и региону се прати континуирано, у складу са препорукама ЕУ Директиве и препорукама Светске здравствене организације.

Тренутно урбано аерозагађење у нашој земљи углавном је честичног типа (ПМ10 честице). Бележи се варирање концентрација честица у току дана у зависности од присуства извора загађења. Ове концентарције загађења зависе од климатских услова на одређеној територији и уобичајене су за ове временске услове и зимски период. На концентрације и трајање честичног загађења утичу ниске температуре ваздуха, висок ваздушни притисак, успостављање температурне инверзије, што се региструје у зимском периоду. Наведени атмосферски услови су најчешћи у раним јутарњим часовима и увече.

Када је у питању заштита здравља становништва у наведеним условима, препорука Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ је да осетљиве особе ограниче свој боравак напољу у јутарњим и вечерњим сатима. Ту спадају особе са хроничним обољењима (респираторна, кардиоваскуларна обољења), мала деца и старије особе. Према потврђеним информацијама из здравстених установа број деце која су примљена на лечење није повећан, већ је овај број уобичајен односу на онај који се бележи у претходним годинама у истом временском периоду.

Када је у питању здрава популација, препоручује се да се у данима са повећаним степеном загађења физичка активност не обавља на отвореном простору.

Узроци аерозагађења су кућна ложишта, грејање на фосилна горива, велики број моторних возила, сагоревање лигнита ниског квалитета, нерационално и неефикасно трошење енергије, неефикасне технологије сагоревања фосилних горива, неадекватно одржавање индустријских постројења и др.

Министарство здравља и Институт за јавно здравље Србије апелују да нема потребе за паником, већ указују на значај примене наведених мера заштите у условима аерозагађења.

Извор: http://www.batut.org.rs