Get Adobe Flash player

Служба здравствене заштите радника „Mедицина рада"

alt08.05.2020. Служба здравствене заштита радника „Mедицина рада“ од понедељка 11.05.2020.године наставља са радом као пре увођења посебних мера усмерених на борбу против вируса COVID-19.

РАДНО ВРЕМЕ МЕДИЦИНЕ РАДА лОЗНИЦА

ПОНЕДЕЉАК – ПЕТАК

Радно време:7-20 h

Телефон: 015/878-560

Телефони за заказивање прегледа: 874 766 или 874 866.

Све врсте прегледа и лекарских уверења могуће је обавити радним даном од 7 до 1300часова.

Када је непходно урадити лабораторијске анализе, неопходно је доћи до 9 часова.


ПРИПРЕМА ЗА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД ПОДРАЗУМЕВА:

  • Дан уочи прегледа, последњи оброк треба да буде лак, без масноћа и да се узме најкасније до 18 часова.
  • На преглед доћи без доручка, пића и кафе. По могућству не пушити.
  • Обавезно понети важећу личну исправу (личну карту, пасош или возачку дозволу)
  • Обавезно понети све медицинске налазе уколико сте у последњих годину дана испитивани и лечени.
  • Упут за претходни или периодични прегед или допис, ако Вас упућује послодавац.
  • Уколико имате решење инвалидске комисије треба и њега понети.

Прегледе обавља стручни тим лекара специјалиста медицине рада, психијатара, неуролога, интерниста, офталмолога, ОРЛ специјалиста и стручних сарадника - психолога.

Медицина рада обавља систематске, претходне и периодичне прегледе радника који раде на местима са повећаним ризиком,

Оцењује радну способност приликом запослења,

Утврђује способност за полагање возачког испита свих категорија,

Утврђује способност за ношење оружја,

Утврђује способност за даље школовање,

Утврђује способност за старатељство над другим лицима,

Издаје лекарска уверења на захтев појединца или послодавца за: суд, стамбене комисије, осигуравајуће заводе и др,

Ради експертизе радне способности,

Анализира повреде на раду и професионална обољења и предлаже мере превенције,

Преко изабраног лекара бави се проучавањем и очувањем здравственог стања радно активног становништва,

Бави се превенцијом, дијагностиком, лечењем и рехабилитацијом, а све у циљу очувања радне способности и спречавања инвалидитета,

Спроводи мере здравственог васпитања,

Спроводи превентивне активности (систематски прегледи, планирани разговори, рад у малој групи, радионица) радно активне популације,

Прати повреде на раду и ван рада, професионалне болести и хроничне болести,

Бави се оценом привремене неспособности за рад, одсуства са посла и предлаже мере за смањење апсентизма,

Предлаже и упућује органима вештачења за оцену радне способности.

Медицина рада се бави психофизиологијом рада, испитивањем услова рада, професионалних и других оштећења под утицајем рада, њиховим лечењем и спречавањем њиховог настанка.

Служба за здравствену заштиту радника у свом саставу има лабораторију у којој сепружају услуге из области хематологије и биохемије.

У служби се обављају и прегледи из функционалне дијагностике: чуло вида се испитује уз помоћ орторејтера, чуло слуха се испитује аудиометријом, плућне функције спирометријом, кардиоваскуларни систем уз помоћ ЕКГ апарата. Обављају се и одређена антропометријска мерења.