Get Adobe Flash player

Тестирање на корона вирус

altСeролошко тестирање на COVID 19 –брзи тест на присусво антитела IGM и IGG, може се на лични захтев грађана обавити у Дому здравља „Др Миленко Марин“ Лозница. С обзиром да се узорковање врши на лични захтев, услуга кошта 1200.00 динара и радиће се у лабораторији Дома здравља на I првом спрату, улаз из дворишта болнице. Тестирање се врши сваког радног дана од 07 до 09 часова.

Потврда важи од дана издавања резултата. Грађани ће потврде добијати на пријемном пулту лабораторије.

Инструкција за уплату средстава за услугу серолошког тестирања на присуство SARS-CoV2 на лични захтев на рачун Републичког фонда за здравствено осигурање број:840-17750-34 док се у пољу позива на број уписује јединствени матични број грађанина који се тестира.

Тестирање је могуће и за стране држављане. Уплата се врши на исти текући рачун 840-17750-34, а уместо јединственог матичног броја, у поље позив на број уписује се број пасоша или број иностраног осигурања.

Такође, горе наведени рачун је и за уплату правних лица, која уместо јединственог матичног броја, у поље позив на број уписују ПИБ правног лица.

НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПРАВНО ЛИЦЕ УПЛАЋУЈЕ СРЕДСТВА ЗА ВИШЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА, ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ДОСТАВИ СПИСАК ЛИЦА СА ЊИХОВИМ ЈМБГ.

Примери уплатница:

alt 

alt