Get Adobe Flash player

финансијски извештај 18.03.2016.

Стање новчаних средстава на рачун здравствене установе на дан 18.март 2016.

1. Стање претходног дана

3.534.873,08

Дин.

2. Прилив средстава од РФЗО по Уговору за 2016. годину

00,00

Дин.

3. Прилив од партиципације

32.950,00

Дин.

4. Остали приливи

0,00

Дин.

Укупно стање на рачуну установе на дан:

3.567.823,08

Дин.

Примљена и извршена

 

 

1. Плаћени трошкови по Уговору за 2016.годину

1.942.288,08

Дин.

2. Остале исплате

0,00

Дин.

Укупна примљена и извршена плаћања:

0,00

Дин.

Салдо

0,00

Дин.

Извршене исплате

 

 

1. Плате

0,00

Дин.

2. Јубиларне награде

431.780,10

Дин.

3. Превоз

0,00

Дин.

4. Енергенти

00,00

Дин.

5. Исхрана болесника

0,00

Дин.

6. Материјали и остали трошкови

40.229,00

Дин.

Плаћања по добављачима и веледрогеријама за:

 

Дин.

7. Лекови у здравственој установи

684.980,40

Дин.

8. Цитостатици са листе лекова

0,00

Дин.

9. Цитостатици по посебном режиму

0,00

Дин.

10. Крв и продукти од крви

0,00

Дин.

11. Санитетски и медицински потрошни материјал

785.298,98

Дин.

12. Импланти у ортопедији (ендопротезе)

0,00

Дин.

13. Остали уградни материјали у ортопедији

0,00

Дин.

14. Стентови

0,00

Дин.

15. Графтови

0,00

Дин.