Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Безбедност и здравље на раду

  alt28.04.2018. Међународна организација рада ((ILO – International Labour Organization)обележава 28.април Светски дан безбедности и заштите здравља на раду са нагласком на превенцији болести и повреда на раду, заснованој на трипартитној основи и социјалном дијалогу још од 2003. године. Циљ је подизање нивоа свести о потреби спровођења безбедности и заштите здравља на раду јер сваки човек има право на сигурно радно место и здраво окружење које ће му омогућити нормалан социјални и економски продуктиван живот, што је у складу са принципима УН, СЗО и ИЛО. Ово је од посебног значаја зато што на раду проводимо трећину живота. Рад омогућава економски самосталан живот, развој вештина и остваривање друштвених контаката.

  Ове године покренута је и глобална кампања за побољшање безбедности и здравља младих радника и спречавање дечијег рада. Више од 15% светске радне снаге, 541 милиона младих радника, чине млади људи између 15 и 24 године. У тај број укључено је и 37 милиона деце која раде на радним местима са повећаним ризиком. Ограничено животно и радно искуство чине младе вулнерабилном групом на радним местима уз већу вероватноћу да ће доживети озбиљне несреће, постати жртве насиља и узнемиравања на радном месту. Код младих радника, евидентирано је чак 40% више повреда на раду у односу на старије од 25 година и из тих разлога они су наведени на листи приоритета Европске уније, а предложено је да се имплементирају успешне стратегије, као што је укључивање едукације о сигурности и заштити здравља на раду у образовни систем.

  Истовремено започиње Европска двогодишња кампања (2018./2019.) обележавањем Дана заштите на раду уз главну поруку "Здрава радна места управљају опасним материјама". Постојећи слоган свих кампања о здравом радном месту је "Безбедност и здравље на раду тичу се свих. Добро је за вас. Добро је за посао. "

  Основне поруке кампање су:

  • успоставити културу превенције - заједнички радити на решавању и смањењу опасности од опасних материја;
  • опасне материје утичу на радно место;
  • руковање опасним супстанцама је увек битно и важно;
  • важно је пратити законодавство и постојеће прописе - прво применити најефикасније мере;
  • практична решења - прво покушајте да уклоните ризик;
  • поступање са опасним супстанцама - осигурати смернице и подршку;
  • обратите пажњу на канцерогене;
  • узети у обзир потребе одређених група радника који су посебно угрожени;
  • законски оквир за заштиту радника од опасних материја које је потребно применити.

  Стратешки циљеви кампање су:

  Подизање свести о значају и односу у поступању/ решавању с опасним материјама путем пружања чињеница и података о изложености и утицају на раднике.

  • Промовисати процене ризика, пружањем информација о практичним алатима и примерима добре праксе.
  • Подизање свести о важности и ризицима везаним за излагање канцерогеним материјама на послу.
  • Циљне групе радника са посебним потребама и вишим нивоима ризика услед ограниченог знања о опасним супстанцама путем пружања и осигурања чињеница и података, као и података о добрим праксама.

  Безбедност и здравље на раду се не могу изводити без квалитетне заштитне опреме прилагођене пословима које радници обављају. Нарочито је важно усмерити пажњу на побољшање безбедности и здравља младих радника, од промовисања праведног запошљавања младих, све до међусобног повезивања у борби против опасних услова на раду и свих других облика дечијег рада.