Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Прва редовна акредитацијска посета

  alt24.09.2018.У Дому здравља Лозница успешно је завршена 1. редовна акредитацијска посета спољних оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије. У току посете обављен је разговор са вођама тимова, прегледана документација и на крају су оцењивачи обишли поједине службе Дома здравља ( Службу за здравствену заштиту одраслог становништва, Медицину рада, Службу за здравствену заштиту жена, Службу хитне медицинске помоћи, Службу лабораторијске дијагностике и Службу за здравствену заштиту деце и омладине, Стоматолошку службу), а све у циљу контроле континуитета квалитета рада у Дому здравља.

   

  Редовној акредитацијској посети претходио је озбиљан свакодневни рад, који је на крају и резултирао још једним успехом Дома здравља Лозница. У томе су учествовали вође тимова и други запослени, на челу са директорком др Бранком Красавац, који су показали велико инетерсовање и жељу да буду део тимова за акредитацију. Овим је направљен искорак којим је задовољен велики број захтева, а које је Агенција поставила пред Дом здравља"Др Миленко Марин" за ову посету.

   

  Наредна посета Агенције ће бити већ идуће године.