Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Радионица у Драгинцу

  altПоводом октобра месеца правилне исхране, Дом здравља је у партнерству са основном школом "14.октобар" Драгинац организовао радионицу на тему здравља деце и њиховог правилног развоја у контексту правилне исхране.
  Поред рада са децом организовани су и превентивни прегледи за запослене у школи.
  Радионицу на тему "Утицај исхране на рани развој деце, урођени и стечени дефермитети коштано- зглобног и мишићног система" заједнички су организовали здравствени и просветни радници.
  Др Милош Радојчић, школарцима и њиховим родитељима је указао на значај правовременог откривања у лечења деформитета али и других болести за чији појаву је главни кривац недовољна физичка активност и неправилна исхрана.
  Улога и значај правилне исхране нарочито долази до изражаја у детињству , када долази до најинтензивнијег раста и развоја. Сматра се да представља основу здравља за читав живот. Стога је основни и најважнији задатак правилне исхране да дечијем организму обезбеди оптималне количине свих хранљивих састојака, а тиме и правилан физички, интелектуални, емотивни и социјални раст и развој.
  Породица ту има најзначајнију улогу. При том, треба нагласити да су складни односи у породици, емотивна топлина и пажња према детету од пресудног значаја, не само на психосоцијални развој, већ и на карактер исхране детета. Међутм, поред породице, значајан утицај на развој, васпитање и стварање навика код деце има и школска установа. Исправљање / кориговање грешака породичне исхране и стварање правилних навика храњења представља веома важан фактор социјализације и осамостаљивања детета.
  Поред примарног квалитета у едукативно-васпитном раду са децом у ОШ "14.октобар"Драгинац велики значај се придаје и квалитетној исхрани. Ова школа већ има вишегодишњу традицију у организовању оваквих радионица са родитељима, ученицима и здравственим радницима Дома здравља. Квалитет исхране огледа се у поштовању и примени принципа правилне исхране, а односе се на децу школског узраста.
  alt
  alt
  altaltalt
  altaltalt