Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Реакција Дома здравља на појаву илегалних медицина рада!

  alt13.02.2019.Реакција руководства Дома здравља на појаву илегалних медицина рада а у циљу очувања имовине и достојанства здравствене струке у медијима:

  Извор:http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:777084-DOM-ZDRAVLjA-DOBIO-LOSU-KONKURENCIJU-I-privatnici-udaraju-pecate-za-lekarska-uverenja"И приватници удрају печате"-В.Митрић