Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Пројекат Министарства здравља

  altДом здравља "Др Миленко Марин" Лозница је у оквиру пројекта "Иницијатива за здравље"који у спровођењу подржава Министарство здравља Републике Србије набавио вредну опрему за Службу за здравствену заштиту жена. У питању су два гинеколошка стола, паравани, лампе и пратећа опрема за рад у две гинеколошке амбуланте. Досадашњи гинеколошки столови су били у доста лошем стању и нису могли више да се поправљају.

  Овај пројекат има за циљ подизање и унапређење квалитета здравствених услуга.

  Укупна вредност опреме је 270 хиљада динара.