Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Међународни Дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама

  altМеђународни Дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама обележен у Лозници. Акција је реализована од стране УГ "Искра-Лозница" и Омладинског центра Лозница уз подршку Превентивног центра Дома здравља "Др Миленко Марин Лозница" и Црвеног Крста Лозница.

  Циљ обележавања Међународног дана борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама је подизање нивоа свести о значају проблема који дрога представља за друштво и информисање младих, како појединаца тако и укључивање породице у процес. Злоупотреба дрога има негативне последице по здравље и животе младих људи.

  Локални акциони план за спречавање злоупотребе дрога у Лозници за период од 2018. до 2021. године је израз спремности града Лозница да предузме мере на превенцији злоупотребе и смањењу понуде и потражње дрога у Лозница. Овим документом град Лозница намерава да свим расположивим ресурсима, укључивањем свих актера у локалној заједници, сарадњом са републичким органима који се баве проблемима злоупотребе дрога, сарадњом са иностраним фондовима делује на реализацији зацртаних циљева који се огледају у сузбијању наркоманије и спречавању злоупотребе психоактивних супстанци (ПАС) превасходно код младих.

  altaltaltalt