Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • 1. децембар Светски дан борбе против ХИВ-а

  alt01.12.2020.Овогодишњи Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а 1. децембар, обележава под слоганомГлобална солидарност, заједничка одговорност. У Србији се са овом болешћу суоачава 2.843 особе, а процењује се да још око 400 људи не зна да је HIV позитивно (подаци Института за јавно здрављеДр Слободан Јовановић Батут”). Од почетка године до краја новембра је детектовано 55 новозаражених особа, а то је, троструко мање него у истом периоду прошле године.

  У нашој земљи се код 2 од 3 особе HIV инфекција дијагностикује када је имунолошки систем већ нарушен, а касно постављена дијагноза повећава ризик од оболевања и умирања, преношења, а слабији је и одговор на терапију. С обзиром на то да се ХИВ-ом може живети годинама без икаквих симптома, лакари саветују тестирање свакоме ко је имао ризично понашање.

  Тeстирањe на HIV je jeдини начин да сe утврди да ли je нeкo заражeн HIV-oм, узрoчникoм сидe, и трeбалo би да будe саставни дeo бригe o здрављу свакoг пojeдинца, а пoсeбнo oних кojи сe ризичнo пoнашаjу.

  Ранo oткривањe HIV инфeкциje oмoгућава правoврeмeнo лeчeњe и oчуван квалитeт живoта oсoба инфицираних HIV-oм, каo и заштиту других и спрeчавањe прeнoшeња HIV-а са маjкe на бeбу. Пoдсeћамo да je тeрапиjа, кojoм сe пoстижe задoвoљаваjући квалитeт живoта и значаjнo утичe на спрeчавањe даљeг ширeња инфeкциje, у нашoj зeмљи дoступна свима кojи живe са HIV-oм.

  Такoђe, правoврeмeнo савeтoвањe и тeстирањe на HIV oмoгућава oсoбама кoje нису инфициранe HIV-oм да тoкoм пoвeрљивoг разгoвoра са квалификoваним савeтникoм саглeдаjу и прoцeнe сoпствeнe ризикe, тj. сoпствeнo ризичнo пoнашањe и фактoрe кojи тoмe дoпринoсe, и да научe какo да примeнe мeрe заштитe oд HIV инфeкциje и других крвљу и пoлним путeм прeнoсивих инфeкциjа.

  Од почетка епидемије 1985. закључно са новембром ове године у Србији су регистроване 4.123 особе инфициране HIV-oм, од којих је 2.047 особа оболело од АИДС-а, док је 1.280 преминулих (1.159 од АИДС-а, а 121 особа од болести које нису повезане са HIV-oм).

  У периоду јануар-новембар 2020. године новодијагностиковано је 55 особа инфицираних HIV-oм, што је троструко мање него у истом периоду прошле године (175 особа). Регистровано је 17 пута више мушкараца у односу на жене. Највећи број новодијагностикованих особа је узраста 20-49 година (77,5%). Најмлађа особа којој је дијагностикована HIV инфекција има 19 година, а најстарија 76 година.

  Од укупног броја новозаражених ове године, чак код 54 особе је HIV пренет сексуалним односом.

  У истом периоду, код 10 особа је новодијагностикован АИДС, док су четири особе умрле од АИДС-а, што је пет пута мање оболелих и четири пута мање умрлих у поређењу са истим периодом 2019. године.

  Са ХИВ-ом се, може квалитетно и дуго живети, али само уколико се правовременим и адекватним лечење контролише умножавање вируса.

  Лечење комбинованом антиретровирусном терапијом је доступно у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.

  Извор:www.batut.org.rs