Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Националне смернице за примену лекова у периоду дојења

  altНа предлог Републичке стручне комисије за подршку дојењу, Министарство здравља Републике Србије именовало је радну групу за израду Националних смерница за примену лекова у периоду дојења. У Смерницама су разматране најчешће коришћене терапијске групе лекова чија се примена, због присуства хроничних болести и акутних стања може разматрати у периоду дојења.

  Смернице можете преузети на линку:

  Националне-смернице-за-примену-лекова-у-периоду-дојења