Kућно лечење и нега

Локација: на спрату амбуланте за заштиту здравља одраслих Градилиште

Телефон: 015/891-574

Радно време је од 7 до 20 часова.

Одсек кућног лечења дежура сваке суботе од 7 до 14 часова.

Викендом и празницима рад обавља се у периоду од 7 до 13 часова и од 19 до 20 часова.


У одсеку ради један лекар и три медицинскa техничара.
Циљ рада је пружање помоћи пацијентима који тренутно или трајно нису у могућности да посете опредељеног лекара.

Услуге које се при том пружају су: лекарски преглед и лечење у стану болесника, збрињавање појединих акутних стања, давање ињекција, инфузија и превијање у стану пацијента. Пацијент на кућно лечење може бити упућен на основу налога изабраног лекара. Поред налога, обавезно понети здравствену књижицу пацијента и сву медицинску документацију (отпусну листу из болнице, лабораторијске налазе, рендген, ултразвучне снимке и другу медицинску документацију).

Ритам посећивања одређује здравствено стање пацијента.