Обука за рад на новој опреми

altТоком претходна три дана, стручњаци из Мађарске, упознавали су здравствене раднике Службе за лабораторијску дијагностику, са опремом за тестирање на SARS-CoV-2. Опрема изузетне вредности како за Дом здравља тако и за све грађане Лознице, донирана од Адиента посрдеством локалне самоуправе значајно ће убрзати тестирање и олакшати дијагностику. Молекуларна дијагностика је тртенутно златни стандард за тестирање на SARS-CoV-2, а користи се "PCR" метода (квалитативна ланчана реакција полимеразом после реверзне транскрипције).

Узорци се узимају из горњег респираторног тракта (брис грла и носа прикупљен назофаингеално), с тим да се транспорт до лабораторије врши тако што се брис стави на подлогу која чува вирусну РНК.

Апарати који су нам донирани омогућавају нам да након изолације генетичког материјала вируса, рибонуклеинске киселине (РНК) иста се процесом реверзне транскрипције преводи у ДНК. По препоруци Светске здравствене организације (WHO) овај тест се базира на aмплификацији два гена специфична за SARS-CoV-2, како би се поптврдило да је изолација вирусне РНК успешна. Уколико је вирус присутан у тестираном узорку, доћиће до амплификације циљаних регија вирусног генома у току реакције која се циклично понавља 45 пута. Пратећи присутност гена вируса, могуће је одредити да ли налаз позитиван или не.

WHO препоручује коришћење позитивних и негативних контрола у свакој реакцији, како би се осигурала тачност резултата. Такође користе се и негативне и позитивне контроле у свакој реакцији, како би се осигурала тачност резултата.Ако се осигура праћење свих препорука за контролу квалитета, молекуларно тестирање на SARS-CoV-2 je изузетно осетљиво и специфично, уз минималну опасност од лажно позитивних или лажно негативних резултата.

alt

alt