Финансијски извештаји НОВЕМБАР 2020.године

Финансијски извештај 02.11.2020.

Финансијски извештај 03.11.2020.

Финансијски извештај 04.11.2020.

Финансијски извештај 05.11.2020.

Финансијски извештај 06.11.2020.

Финансијски извештај 09.11.2020.

Финансијски извештај 10.11.2020.

Финансијски извештај 12.11.2020.

Финансијски извештај 13.11.2020.

Финансијски извештај 16.11.2020.

Финансијски извештај 17.11.2020.

Финансијски извештај 18.11.2020.

Финансијски извештај 19.11.2020.

Финансијски извештај 20.11.2020.

Финансијски извештај 23.11.2020.

Финансијски извештај 24.11.2020.

Финансијски извештај 25.11.2020.

Финансијски извештај 26.11.2020.

Финансијски извештај 27.11.2020.

Финансијски извештај 30.11.2020.