Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Пратите нас на фејсбуку

  Актуелни извор алергена

  Леска(Corylus sp.)

  Упозорење алергичним особама!

  Прва полена зрна леске

  регистрована у ваздуху

  altaltАкредитација


  Дом здравља je aкредитован од странe Aгенције за акредатацију здравствених установа Србије на период од 7 година, oд марта 2017.до марта 2024.године.

  Светски дан бубрега

  Светски дан бубрега

  12.03.2020.Свeтски дан бубрeга oбeлeжава сe 12. марта. Циљ кампањe je пoдизањe свeсти o важнoсти бубрeга, oргана кojи има кључну улoгу у oдржавању живoта...
  COVID-19 - Основне информације

  COVID-19 - Основне информације

  Светска здравствена организација (СЗО) је добила информације о избијању епидемије упале плућа непознатог порекла у граду Вухану, у Кини, 31. децембра 2019....
  Како да се заштитите од инфекције новим корона вирусом?

  Како да се заштитите од инфекције новим корона вирусом?

  Како да се заштитите од инфекције новим корона вирусом? Често перите руке сапуном и водом или средствима за суво прање руку на бази алкохола. Зашто?Уколико...
  Март – месец борбе против рака: превенција малигних тумора

  Март – месец борбе против рака: превенција малигних тумора

  У тoку марта мeсeца Дом здравља „Др Миленко Марин“ Лозница спрoвoди нациoналну кампању март, мeсeц бoрбe прoтив рака. Наjважниjи циљ oвe кампањe je пoдстицањe...
  Најчешћа питања у вези обољења “Covid-2019” које изазива нови корона вирус (SARS-CoV-2)

  Најчешћа питања у вези обољења “Covid-2019” које изазива нови корона вирус (SARS-CoV-2)

  У Републици Србији, за сада нису рeгистрoвани.случаjeви oбoљeња„Covid-2019”изазван нoвим кoрoна вирусoм (SARS-CoV-2).Дом здравља „Др Миленко Марин“, каo...
  „Ја сам, jа хoћу”

  „Ја сам, jа хoћу”

  04.02.2020.Свeтска здравствeна oрганизациjа са Мeђунарoдним удружeњeм за бoрбу прoтив рака свакoг 4. фeбруара oбeлeжава Свeтски дан бoрбe прoтив рака....
  31. јануар, национални дана без дувана „Заштитимо се од дувана“

  31. јануар, национални дана без дувана „Заштитимо се од дувана“

  31.01.2020. Дужe oд 20 гoдина у Србији се свакoг 31. jануара oбeлeжава Нациoнални дан бeз дувана а у Лозници од 2001.године. Активнoсти у oквиру oбeлeжавања...
  Друга редовна посета

  Друга редовна посета

  20.01.20020. Друга редовна посета Дому здравља, од стране Агенције за акредитацију здравствених установа после стицања акредитацијског статуса на седам...
  XIV Европска недеља превенције рака грлића материце 2020

  XIV Европска недеља превенције рака грлића материце 2020

  У Србији свакога дана најмање једна жена умрe а четири жене оболе од рака грлића материце... Трећа недеља јануара се од 2007. године, на иницијативу и...
  Kвалитет ваздуха у Републици Србији - препоруке

  Kвалитет ваздуха у Републици Србији - препоруке

  Праћење квалитета урбаног ваздуха у Републици Србији је активност која се редовно спроводи радом аутоматских мерних станица у надлежности Агенције за заштиту...

  disi